Máy tính để bàn
Mã sản phẩm : Máy tính apple
  • 2.1.3 Máy tính bàn #1up
  • 2.1.3 Máy tính bàn #1
2.1.3 Máy tính bàn #1up

2.1.3 Máy tính bàn #1up

Thông tin sản phẩm

Computer

Features:
– This model is accurately sized to match the real object.
– No extra plugins are needed for this model.
– Lights and cameras are not included in the scenes.
– 3dsmax – Vray
– Textures

Download Here

# Dự án
Nội thất
4. Phân loại đồ
Đồ điện , Đồ điện tử
5. Tính năng
Máy tính
Đặt hàng
Tải thư viện về
Bấm vào mục Tải về trong phần chi tiết để tài về