Máy giặt - Máy sấy quần áo
Mã sản phẩm : Máy sấy - Máy giặt quần áo
  • 2.2.2.3 Máy giặt 1
2.2.2.3 Máy giặt 1

2.2.2.3 Máy giặt 1

Thông tin sản phẩm

 

Washing machine


Features:
– This model is accurately sized to match the real object.
– No extra plugins are needed for this model.
– Lights and cameras are not included in the scenes.
– 3dsmax – Vray
– Textures

Download Here

# Dự án
Nội thất
4. Phân loại đồ
Thiết bị nội thất , Đồ điện
5. Tính năng
Máy giặt - máy sấy quần áo
6. Chất liệu
Kim loại
Đặt hàng
Tải thư viện về
Bấm vào mục Tải về trong phần chi tiết để tài về