Điều hòa treo tường
Mã sản phẩm : Điều hòa
  • 2.1.2 Điều hòa #4
2.1.2 Điều hòa #4

2.1.2 Điều hòa #4

Thông tin sản phẩm

Air conditioning

Features:

– This model is accurately sized to match the real object.
– No extra plugins are needed for this model.
– Lights and cameras are not included in the scenes.
– 3dsmax – Vray
– Textures

Download Here

# Dự án
Nội thất
4. Phân loại đồ
Đồ điện , Đồ điện lạnh
5. Tính năng
Điều hòa
Đặt hàng
Tải thư viện về
Bấm vào mục Tải về trong phần chi tiết để tài về