Model ghế sofa (Sofa)

Tổng hợp các model 3D Đồ nội thất Sofa phân loại theo phong cách hiện đại, cổ điển, tân cổ điện và phân loại theo chất liệu hoàn thiện như gỗ, da, vải, nỉ trên nền 3ds max và Sketchup.

Nguồn: Sưu tầm và các thành viên 3dmodelstudio.com chia sẻ

Sofa đơn

Sofa đơn phong cách tân cổ điển

Sofa đơn

Sofa đơn phong cách tân cổ điển

Sofa đơn

Sofa đơn phong cách tân cổ điển

Sofa đơn

Sofa đơn phong cách tân cổ điển

Sofa đơn

Sofa đơn phong cách tân cổ điển

Sofa đơn

Sofa đơn phong cách tân cổ điển

Sofa đơn

Sofa đơn phong cách tân cổ điển

Sofa đơn

Sofa đơn phong cách tân cổ điển

Sofa đơn

Sofa đơn phong cách tân cổ điển

Sofa đơn

Sofa đơn phong cách tân cổ điển

Sofa đơn

Sofa đơn phong cách tân cổ điển

Sofa đơn

Sofa đơn phong cách tân cổ điển

Sofa đơn

Sofa đơn phong cách tân cổ điển

Sofa đơn

Sofa đơn phong cách tân cổ điển

Sofa đơn

Sofa đơn phong cách tân cổ điển

Sofa đơn

Sofa đơn phong cách tân cổ điển

Sofa đơn

Sofa đơn phong cách cổ điển

Sofa đơn

Sofa đơn phong cách hiện đại

Sofa đơn

Sofa đơn phong cách hiện đại

Sofa đơn

Sofa đơn phong cách hiện đại

Sofa đơn

Sofa đơn phong cách hiện đại

Sofa đơn

Sofa đơn phong cách hiện đại