Map sàn gỗ (Floor texture)

Tổng hợp các model Map sàn gỗ phân loại theo phong cách hiện đại, cổ điển, tân cổ điển.

Nguồn: Sưu tầm và các thành viên 3dmodelstudio.com chia sẻ.

Sàn gỗ

Texture floor Map sàn gỗ